กยศ.เริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ข้าราชการ มี.ค.นี้

by:
Tags :
Category :news

ข้าราชการเป็นกลุ่มแรกที่ กยศ.จะเริ่มหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่บังคับใช้ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ ติดตามจากรายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.